(1)
Živko, M. Semantičko Objavljivanje Te Usporedba Entiteta Prve Skupine između SPAR Ontologija FaBiO-a I FRBR DL-a Te Bibliografskih Ontologija FaBiO I BIBFRAME. VBH 2023, 66, 367-387.