(1)
Hocenski, I.; Velagić, Z. Hrvatsko nakladništvo 90-Ih Godina 20. Stoljeća. VBH 2024, 67, 65-89.