(1)
Kubat, S. Digitalni Aktivizam Na Primjeru Facebook Grupe „Rijeke Bosne I Hercegovine – Budi promjena“. VBH 2022, 65, 115-136.