Adamović, N., & Lončarić Šubaša, T. (2024). "Zazeleni se": promicanje održivog razvoja kroz inovativne programe bjelovarske narodne knjižnice. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 67(1), 237–257. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1179