Willer, M., & Barbarić, A. (2010). Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 52(1-4). Preuzeto od https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/458