Kubat, S. (2022). Digitalni aktivizam na primjeru Facebook grupe „Rijeke Bosne i Hercegovine – Budi promjena“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(2), 115–136. https://doi.org/10.30754/vbh.65.2.963