Hibert, Mario, i Martina Dragija Ivanović. 2022. „Uvodna Riječ“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 65 (2):IX-XII. https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/1026.