Palčić Borić, Ivana, Ana Gabaj Miloš, i Nikolina Resman Malović. 2024. „Putopis Kao Instrumentarij međukulturnog Dijaloga“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 67 (1):223-35. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1186.