Hasenay, Sanda, Ivana Šuvak-Pirić, i Svjetlana Mokriš. 2017. „Prikaz Produktivnosti Znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog Fakulteta Osijek Uporabom Bibliometrijskih Pokazatelja“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 59 (3-4). https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/498.