Bosančić, Boris. 2018. „DIKW – Hijerarhija: Za I Protiv“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60 (2-3). https://doi.org/10.30754/vbh.60.2-3.575.