Čabrić, Nika, Tamara Kolić, i Davorka Semenić Premec. 2020. „Bibliobusna služba U Promicanju Agende UN-a Za održivi Razvoj – Primjeri Dobre Prakse“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 62 (2):213-26. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.775.