Kolić, Tamara, Nika Čabrić, i Sara Semenski. 2022. „Bibliobusna služba Knjižnica Grada Zagreba U Godini Osnutka I četrdeset Pet Godina Kasnije“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 65 (1):433-52. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.946.