Kubat, Safet. 2022. „Digitalni Aktivizam Na Primjeru Facebook Grupe ‚Rijeke Bosne I Hercegovine – Budi promjena‘“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 65 (2):115-36. https://doi.org/10.30754/vbh.65.2.963.