Feldvari, Kristina, Milijana Mićunović, i Boris Badurina. 2022. „Hakiranje Krize Demokracije: Može Li Nas Medijska Pismenost Spasiti Od Algoritamskog Oblikovanja političke Percepcije, Volje I mišljenja?“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 65 (2):23-48. https://doi.org/10.30754/vbh.65.2.971.