Živko, M. (2023) „Semantičko objavljivanje te usporedba entiteta prve skupine između SPAR ontologija FaBiO-a i FRBR DL-a te bibliografskih ontologija FaBiO i BIBFRAME“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66(3), str. 367–387. doi: 10.30754/vbh.66.3.1113.