Palčić Borić, I., Gabaj Miloš, A. i Resman Malović, N. (2024) „Putopis kao instrumentarij međukulturnog dijaloga“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 67(1), str. 223–235. doi: 10.30754/vbh.67.1.1186.