Šušnjar, A. (2024) „ 2022“., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 67(1), str. 278–282. Dostupno na: https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/1190 (Pristupljeno: 22 lipanj 2024).