Willer, M. i Barbarić, A. (2010) „Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 52(1-4). Dostupno na: https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/458 (Pristupljeno: 8 lipanj 2023).