Bosančić, B. (2018) „DIKW – hijerarhija: za i protiv“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(2-3). doi: 10.30754/vbh.60.2-3.575.