Kubat, S. (2022) „Digitalni aktivizam na primjeru Facebook grupe ‚Rijeke Bosne i Hercegovine – Budi promjena‘“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 65(2), str. 115–136. doi: 10.30754/vbh.65.2.963.