admin, admin (2022) „Objava podzakonskih akata iz područja knjižničarstva“, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 65(1), str. 479. Dostupno na: https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/984 (Pristupljeno: 22 veljača 2024).