[1]
M. Živko, „Semantičko objavljivanje te usporedba entiteta prve skupine između SPAR ontologija FaBiO-a i FRBR DL-a te bibliografskih ontologija FaBiO i BIBFRAME“, VBH, sv. 66, izd. 3, str. 367–387, pros. 2023.