Živko, M. „Semantičko Objavljivanje Te Usporedba Entiteta Prve Skupine između SPAR Ontologija FaBiO-a I FRBR DL-a Te Bibliografskih Ontologija FaBiO I BIBFRAME“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, sv. 66, izd. 3, prosinac 2023., str. 367-8, doi:10.30754/vbh.66.3.1113.