Turk Joksimović, Željka. „ 2023“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, sv. 67, izd. 1, travanj 2024., str. 274-7, https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/1158.