Palčić Borić, I., A. Gabaj Miloš, i N. Resman Malović. „Putopis Kao Instrumentarij međukulturnog Dijaloga“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, sv. 67, izd. 1, travanj 2024., str. 223-35, doi:10.30754/vbh.67.1.1186.