Admin, A. „Zaključci 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (2020.)“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, sv. 64, izd. 1, svibanj 2021., str. 363-6, https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/881.