Kubat, S. „Digitalni Aktivizam Na Primjeru Facebook Grupe ‚Rijeke Bosne I Hercegovine – Budi promjena‘“. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, sv. 65, izd. 2, listopad 2022., str. 115-36, doi:10.30754/vbh.65.2.963.