Palčić Borić, Ivana, Ana Gabaj Miloš, i Nikolina Resman Malović. „Putopis Kao Instrumentarij međukulturnog Dijaloga“. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 67, no. 1 (travanj 28, 2024): 223–235. Pristupljeno lipanj 17, 2024. https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/1186.