Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD): knjižica sažetaka

Autori

Vlasta Šolc (ur.)

Sažetak

Knjižica sažetaka 19. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama pod naslovom
Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), održanog 22. rujna 2023. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

ISBN 978-953-8176-25-8

Uredila i oblikovala
Vlasta Šolc

Uredništvo
Snježana Ercegovac
Maela Rakočević Uvodić
Ira Tuzlančić

Prijevod
Jasna Turković

Lektura
Snježana Ercegovac

Oblikovanje omota
Monika Rastovac

Knjižica sažetaka 19. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Preuzimanja

Objavljeno

5. ožujka 2024.

Licenca

Licenca Creative Commons

Ovo djelo je licencirano pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 Međunarodna licenca.