Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica

Autori

Sažetak

Knjižica sažetaka stručnog skupa pod nazivom "Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica", održanog 26. i 27. ožujka 2024. 

Book of abstracts from Conference entitled "When little hands come together: sustainable children's library", held on March 26 and 27, 2024.

ISBN 978-953-8176-28-9 (elektroničko izdanje)

Lektura i prijevod
Maja Krulić-Gačan i Margareta Matijević Kunst

Korektura i prijelom
Jagoda Ille

Dizajn logotipa
Maja Čabrijan

Članovi/-ice organizacijskog i programskog odbora:
Dunja Marija Gabriel, Ida Gašpar (predsjednica), Jagoda Ille, Keti Krpan, Luka Kvesić, Marianne Martens, Branka Mikačević, Morana Peranić, Jasenka Pleško, dr. sc. Kristina Romić, Sara Semenski, Anita Spevec, Marina Šimić, Sonja Šimić, Lavra Tinta

Knjižica sažetaka stručnog skupa pod nazivom "Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica", održanog 26. i 27. ožujka 2024. 

Preuzimanja

Nadolazeće

25. ožujka 2024.

Licenca

Licenca Creative Commons

Ovo djelo je licencirano pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 Međunarodna licenca.