Povratak na detalje Ĩlanka Percepcija i stavovi preddiplomskih studenata informacijskih znanosti u Hrvatskoj prema digitalnom obrazovanju u vrijeme pandemije bolesti COVID-19 Preuzmi datoteku preuzeti PDF