O nakladi

Izdavanjem knjiga Hrvatsko knjižničarsko društvo se počinje baviti 1966. godine. Dvije godine nakon izdavanja prvog naslova, HKD pokreće dva temeljna niza - Izdanja Društva bibliotekara Hrvatske i Posebna izdanja Društva bibliotekara Hrvatske, a 1978. godine i treći niz Povremena izdanja. Do danas Društvo je izdalo preko osamdeset naslova. Od toga veći dio otpada na domaće autore koji su izradili pravilnike i priručnike prijeko potrebne za obradu građe i njenu zaštitu, za izradu abecednog i stručnog kataloga te priručnike za rad i djelovanje pojedine vrste knjižnica ili zbirki posebne vrste. Unutar objavljenih naslova nalaze se prijevodi publikacija dosta poznatih svjetskih autora, prijevodi IFLA-inih standarada i smjernica i zbornici radova sa skupova u organizaciji HKD-a.