Prijave

Login ili Prijava za prijavu.

Kontrolni popis za pripremu prijava

Kao dio procesa prijava, autori moraju provjeriti usklađenost svoje prijave sa svim sljedećim predmetima, a prijave se mogu vratiti autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica.
  • Rad nije prethodno objavljivan
  • Članak zadovoljava okvire oblikovanja zadane Smjernicama za autore
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word, ODT ili RTF formatu.
  • Ako prijavljujete rad koji treba proći kroz postupak recenzije, svaka identifikacija autora treba biti uklonjena iz rada. Također, autorovo ime je uklonjeno iz svojstava dokumenta (do kojih se u Microsoft Wordu može doći preko izbornika Datoteka, Svojstva).

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte unesene na ovoj web-stranici koristit će se samo u navedene svrhe i neće se prosljeđivati trećim stranama.