Knjižnice: kamo i kako dalje?

Autori

Dina Mašina Delija (ur.)
Kristina Kalanj (ur.)

Sažetak

Zbornik 15. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica donosi 23 rada objedinjena u sklopu tema Položaj knjižničarske zajednice u sustavu kulture, Knjižnica kao posrednik visokog obrazovanja i znanosti, Knjižnica kao posrednik znanstvenih i stručnih informacija te Knjižnice. Solidarnost. Društvo.

ISBN 978-953-8176-21-0 (elektroničko izdanje)

Poglavlja

 • Predgovor
 • Status knjižnica u integriranim sveučilištima Pule i Dubrovnika
  Tijana Barbić-Domazet, Sofija Bogoje
 • Status knjižnice i knjižničara u sastavu Arheološkog muzeja Istre
  Adriana Gri Štorga
 • Spremnost visokih učilišta za javnu objavu ocjenskih radova u repozitorijima sustava Dabar – analiza dokumenata dostupnih na mrežnim stranicama visokih učilišta
  Ivana Čadovska, Ivona Milovanović
 • Sveučilišna knjižnica Rijeka – status quo ili održivi razvoj
  Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
 • Kako i koliko koristimo resurse visokoškolskih knjižnica? – primjer knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Blaženka Klemar Bubić, Mila Perasović
 • Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ – preobrazba za 21. stoljeće
  Alma Lušetić
 • Googlanjem do dijagnoze – informacijska pismenost medicinskih sestara i tehničara KB Dubrava
  Lovela Machala Poplašen, Ida Vuletić
 • Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku – kako nas vide nastavnici?
  Kornelija Petr Balog, Gordana Gašo
 • Prepoznaju li studenti društveno-humanističkih znanosti i umjetnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku knjižnicu kao mjesto pristupa digitalnom sadržaju
  Marta Radoš, Josipa Zetović
 • Knjižnica koja se ne uklapa – problemi nabave u knjižnici Muzičke akademije u Zagrebu
  Željka Radovinović
 • Informacijska mreža Europske unije – EUROPEDirect
  Zrinka Udiljak Bugarinovski, Marija Šimunović
 • Zbirka osječkih novina muzeja Slavonije – od konvencionalnog prema digitalnom
  Marina Vinaj, Ivana Knežević Križić
 • Pohrana doktorskih disertacija u repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka
  Zlata Vukelić, Ivana Dorotić Malič, Branka Turk
 • Knjižnica Filozofskog fakulteta – primjer visokoškolske knjižnice
  Lana Zrnić, Jasmina Sočo
 • Uloga visokoškolskih i pravnih knjižničara u promicanju dostupnosti znanstvenih informacija – projekt kreiranja SEELS Network Database
  Edita Bačić, Dejana Golenko
 • Metrijski pokazatelji kao kriterij vrednovanja znanstvene djelatnosti – pregled svjetske prakse
  Ivana Čadovska
 • Uspostava Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja – prikaz modela i projektnog planiranja
  Dijana Machala
 • Bibliometrijske usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – priznanja i napredovanja hrvatskih znanstvenika
  Goranka Mitrović
 • Trendovi u dostupnosti službenih publikacija i uloga knjižnica u vidu e-demokracija
  Inja Cahun Kisić, Blaženka Peradenić-Kotur
 • Korištenje društvenih mreža u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama u Hrvatskoj s osvrtom na knjižnice u Sloveniji i Austriji
  Marija Šimunović, Davorka Jukica
 • Izložbe u funkciji povećanja vidljivosti knjižnice Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  Jasminka Mihaljević, Marta Matijević, Ivana Iljkić
 • Dobar dan, dobro došli u NSK – otvorenost knjižnice javnosti
  Irena Pilaš
 • Uloga specijalnih i visokoškolskih knjižnica u turizmu
  Ksenija Tokić, Ivo Tokić
Naslovnica zbornika 15. Dani SVK

Preuzimanja

Nadolazeće

20. svibnja 2023.

Licenca

Licenca Creative Commons

Ovo djelo je licencirano pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 Međunarodna licenca.