Glavna urednica: Željka Turk Joksimović

Uredništvo: Irena Gašparović, Luka Kvesić, Ana Šafran Modrić, Vlasta Šolc, Vera Vitori

Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel./Fax +385 (0)1 615 93 20
novosti@hkdrustvo.hr

 


Prijašnji glavni urednici HKD Novosti:
Sanja Brbora 2020 – 2023
Katarina Todorcev Hlača 2015 – 2019 (16 brojeva)

Tea Čonč

2013 – 2014 (7 brojeva)
Dorja Mučnjak 2008 – 2012 (16 brojeva)
Irena Kranjec 2005 – 2008 (14 brojeva)
Alemka Belan Simić 2004 (1 broj)
Ana Barbarić 2002 – 2004 (5 brojeva)
Lobel Machala  2001 (1 broj)
Krešimir Pintarić 2001 (1 broj)
Dubravka Stančin-Rošić 2001 (1 broj)
Dunja-Marija Gabriel 2001 (1 broj)
Jadranka Slobođanec 2001 (1 broj)
Aleksandra Horvat 1994 – 2000 (12 brojeva)
   
 
Prijašnji članovi uredništva HKD Novosti:

Dunja Holcer

2013 –

Marijana Mišetić

2011 –

Mihaela Kovačić

2005 – 2014 (38 brojeva)

Alka Stropnik

2013 – 2014 (7 brojeva)

Mira Barberić

2013 – 2014 (7 brojeva)

Nives Franić

2013 – 2014 (7 brojeva)

Andrea Božić

2013 – 2014 (7 brojeva)

Nevia Raos 2011 – 2013 (9 brojeva)
Snježana Stanarević Katavić 2011 – 2012 (7 brojeva)
Milijana Mičunović 2008 – 2010 (7 brojeva)
Drahomira Gavranović 2008 – 2012 (16 brojeva)
Ivančica Đukec Kero 2008 – 2012 (16 brojeva)
Sanja Žunić 2008 – 2010 (6 brojeva)
Zorka Renić 2008 – 2010 (8 brojeva)
Isabella Mauro 2006 – 2008 (8 brojeva)
Sanjica Faletar-Tanacković 2005 – 2009 (15 brojeva)
Ana-Marija Dodigović 2004 – 2006 (7 brojeva)
Irena Kranjec 2004 (1 broj)
Ivana Hebrang Grgić 2003 – 2004 (3 broja)
Alemka Belan-Simić 2002 – 2006 (11 brojeva)
Vedrana Juričić 2002 – 2005 (9 brojeva)
Jadranka Slobođanac 2001 – 2003 (8 brojeva)
Dunja-Marija Gabriel 2001 – 2002 (5 brojeva)
Jasmina Kenda 2001 (4 broja)
Lobel Machala  2001 – 2004 (10 brojeva)
Dubravka Stančin-Rošić 1999 – 2002 (8 brojeva)
Krešimir Pintarić 1999 – 2003 (10 brojeva)
Dubravka Kunštek 1994 – 1998 (7 brojeva)
Vesna Turčin 1994 (1 broj)
Antonija Kukuljica 1994 (2 broja)
Daniela Živković 1994 ; 1999 – 2000 (5 brojeva)
Ljerka Lušičić 1994 (2 broja)
Mate Šikić 1994 – 2000 (12 brojeva)
Tatjana Nebesny 1994 – 2000 (12 brojeva)
Zdenka Sviben 1994 – 2012 (37 broja)
Žaneta Baršić-Schneider 1994 (2 broja)