Informacije za autore

Prilozi u HKD Novostima informativnog su karaktera, sažeti, s jasno naznačenim ciljem i predmetom izvještavanja ili raspravljanja.  HKD Novosti prepoznatljiv su dokument određenog razdoblja u knjižničarstvu, te molimo suradnike da se pri odabiru sadržaja vlastitih priloga fokusiraju na posebnosti, iskorake i inovacije u knjižničnom poslovanju. Svi se prilozi primaju isključivo kao word dokumenti (font Calibri, veličina slova 12, prored 1,5).

Vijesti su tekstovi duljine do pola kartice (900 znakova s prazninama) s poveznicama na izvore iz kojih se može doznati nešto više o predmetnom događaju ili aktivnosti.

Najave su tekstovi duljine do pola kartice s poveznicama na izvore iz kojih se može doznati više o najavljenoj manifestaciji.

Izvještajni tekstovi opsega su 1-3 kartice (najviše 5400 znakova s prazninama). Pri izvještavanju s opsežnijih sastanaka i manifestacija potrebno je grupirati teme te posebno naglasiti svrhu i zaključke.

Obrada teme broja podrazumijeva tekst izvještajnog ili raspravljačkog karaktera, opsega od 1-4 kartice, koji je izravno tematski povezan s istaknutom temom određenog broja.

Tekstovi se šalju bez bilješki i popisa bibliografije.

Ispod teksta potrebno je navesti: ime i prezime autora, e-adresu i ustanovu gdje je autor zaposlen.

Uz tekst se mogu poslati dvije fotografije, a šalju se u .jpg formatu kao odvojeni prilog, te imenuju prema mjestu u tekstu. Mjesto fotografija treba označiti u tekstu i imenovati rednim brojem (slika 1, slika 2). Podrazumijeva se da autori imaju dopuštenje za objavu fotografija (posebice onih na kojima su djeca),

Uredništvo zadržava pravo selekcije, kraćenja i izmjene tekstova, a s autorom će se savjetovati u slučaju potrebe za znatnijim preoblikovanjem.

Rok za predaju tekstova bit će naznačen u objavi na mrežnim stranicama HKD-a.

Priloge za HKD Novosti molimo slati elektroničkom poštom na: novosti@hkdrustvo.hr

Obavijest o izlasku novog broja HKD Novosti i najava sljedećeg bit će oglašena na mrežnim stranicama HKD-a i poslana predsjednicima regionalnih knjižničarskih društava koji bi je trebali proslijediti članovima.

Radujemo se svim pristiglim tekstovima i zajedničkoj suradnji.

 

Uredništvo HKD Novosti