Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i Erasmus+ Training Staff Mobility

Alma Lušetić

Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman i Erasmus+ Training Staff Mobility

Knjižničarke Knjižnica Hrvatskog vojnog učilišta Maja Halapir i Alma Lušetić, ove su godine u sklopu programa mobilnosti Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport pod nazivom Erasmus+ Training Staff Mobility, posjetile knjižnicu vojne akademije u Wiener Neustadtu (Theresianische Militärakademie: https://www.milak.at/en/visitors-info) i Austrijsku vojnu knjižnicu u Beču (Österrichische Militärbibliothek: https://www.bmlv.gv.at/organisation/beitraege/milbibl/index.shtml).
 
Theresianische Militärakademie

Kako znanstveno polje sigurnosnih i obrambenih znanosti kao i djelovanje institucija i obrazovnih ustanova u vojnom polju imaju svoje posebnosti, cilj posjeta bila je razmjena profesionalnih znanja, iskustava i praksi iz područja informacijskih usluga i knjižničarstva kao i mogućnost buduće suradnje sa srodnim knjižnicama. Tako su prikazani knjižnični fondovi, izvori informacija te usluge navedenih vojnih knjižnica, razmijenjena su iskustva o temama objave i razmjene informacija te izvora znanja u sklopu vojnih obrazovnih institucija kao i njihove dostupnosti s posebnim naglaskom na digitalne repozitorije i elektroničke baze stručnih i znanstvenih informacija. Obrađene su teme bibliografske obrade građe, informacijske pismenosti, edukacije knjižničnih korisnika i druga aktualna pitanja iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti s posebnim naglaskom na djelovanje specijalnih knjižnica u vojnom polju.
 
Österrichische Militärbibliothek

Uz to, kako bi se dobio i širi okvir djelatnosti i razvoja knjižničničarske struke u Austriji, organiziran je obilazak i knjižnice Bibliothek im Zentrum koja je 2019. godine otvorena kao pilot projekt koji je po prvi put u Austriji spojio javnu i akademsku knjižnicu Sveučilišta u Wiener Neustadtu 
(https://www.fhwn.ac.at/hochschule/infrastruktur/bibliothek/bibliothek-im-zentrum).
 
Bibliothek im Zentrum

Stručno usavršavanje nastavljeno je obilaskom Nacionalne knjižnice u Beču te njenih podružnica - Muzeja papirusa i Muzeja književnosti koji su svojom građom ostavili poseban dojam, a na samom kraju aktivnosti ostvaren je i posjet bečkom Vojnom muzeju gdje je uspostavljen kontakt sa stručnjakom za staru knjižničnu građu koji će svojim znanjem pomoći pri obradi vrijedne zbirke publikacija Austrougarske mornarice u posjedu Knjižnice HVU-a Split.

Stečena iskustva izuzetno su korisna za obje strane i započeta suradnja će neosporno donijeti unapređenje knjižnične djelatnosti institucija neposredno uključenih u Erasmus aktivnosti ali i šire. Način na koji kulturne institucije u Austriji razvijaju i prezentiraju svoju baštinu iznimno je kvalitetan i gotovo svaki viđeni detalj donosi neke nove spoznaje. 

I na kraju, svakako treba pohvaliti domaćine u Wiener Neustadtu koji su se izuzetno potrudili i u predstavljanju Akademije (zgrada i povijest Akademije, Katedrala Sv. Jurja, Muzej koji na zanimljiv način kombinira prikaz klasičnih eksponata sa suvremenim animacijama te Park akademije koji je, unatoč pripadnosti vojnoj ustanovi, u potpunosti dostupan za korištenje javnosti) kao i Wiener Neustadta (Katedrala i Muzej s posebnim osvrtom spram Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana koji su u ovome mjestu nažalost bili pogubljeni, ali im se danas odaje primjerena počast).

Alma Lušetić
alma.lusetic@sois-ft.hr
Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman