Iskustva s aktivnosti opažanja rada školskog knjižničara u Portugalu i Sloveniji u okviru Erasmus+ projekta

Snježana Kovačević

Iskustva s aktivnosti opažanja rada školskog knjižničara u Portugalu i Sloveniji u okviru Erasmus+ projekta

U Osnovnoj školi Zlatar Bistrica tijekom školske godine 2023./2024. provodio se Erasmus+ projekt Poticanje čitanja i pismenosti i to u okviru Erasmus akreditacije koju je škola dobila za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Projekt je pokrenuo Erasmus tim škole s koordinatoricom školskom knjižničarkom, a poticanje čitanja i pismenosti jedan je od prioritetnih ciljeva ove školske godine i to temeljem pokazatelja čitateljskih vještina i navika učenika od 1. do 8. razreda. Analizom uspjeha u pismenom i usmenom ispitivanju učenika uočeno je da postoji potreba jačanja vještina čitanja, pismenosti, razumijevanja pročitanoga i razvijanja navika čitanja općenito. S ciljem unaprjeđenja kompetencija u poučavanju vještina čitanja kod učenika, školska knjižničarka Osnovne škole Zlatar Bistrica sudjelovala je u aktivnostima opažanja nastave u školi Agrupamento de Escolas de Rates u Portu u studenom 2023. godine te u 2. osnovnoj šoli Slovenska Bistrica u Sloveniji u ožujku 2024. godine kako bi opažala rad školskih knjižničarki. Upoznala je portugalski i slovenski odgojno-obrazovni sustav, način i metode rada kolega, način organizacije rada škola, saznala više o opremljenosti školskih knjižnica, kako se provode programi i projekti poticanja čitanja te suradnja školske knjižničarke s učiteljima u školi, ali i drugim knjižničarima i srodnim institucijama i kolegama. 

Iskustvo iz Portugala

Tijekom boravka u školi Agrupamento de Escolas de Rates u Portu bile su organizirane sljedeće aktivnosti: obilazak škole i upoznavanje kolega, prostora i organizacije same škole i rada školske knjižnice. Škola je dio grupacije (klastera) koji se sastoji od osam škola i ima više od 800 učenika. Tijekom prvog dana posjeta, kolegica knjižničarka iz škole domaćina predstavila je projekte, aktivnosti, rad škole i istaknula kako škola dobro surađuje s udrugama, s drugim školama i ustanovama. U školskoj knjižnici rade ona i njezina pomoćnica koja najčešće učenicima posuđuje knjige dok kolegica knjižničarka provodi nastavne sate knjižničnog odgoja i obrazovanja, kao i radionice. Uz posao knjižničarke predaje i engleski jezik. Škola ima veliku i dobro opremljenu školsku knjižnicu fondom i za učenike i za učitelje, čitaonički prostor te nudi učenicima mogućnost učenja u knjižnici i boravka za vrijeme odmora, tijekom čekanja prijevoza kući i slično. U knjižnici učenici mogu koristiti računala za rad, a učitelji se mogu pripremati za nastavu. Knjižnica ima računalni program koji koristi za stručni rad i mrežni katalog, dok se neka djela za učenike mogu čitati i u digitalnom obliku preko platforme slične platformi eLektire. Jedan od zanimljivijih aspekata boravka u Portu bilo je prisustvovanje regionalnom sastanku školskih knjižničara koji se održao u knjižnici Biblioteca Municipal Rocha Peixoto nazvanoj prema portugalskom istraživaču, etnologu i arheologu Rocha Peixotu. Sastanku su nazočili knjižničari iz osnovnih i srednjih škola regije te su raspravljali o sudjelovanju u projektima, o nabavi građe, o obilježavanju Dana grada, o čitateljskom kvizu za učenike, planirali su rad do kraja školske godine, pisanje izvješća, prikupljanje statistike, financiranje i nabavu knjiga za knjižnicu i slično. Kolegica je predstavila i novoopremljenu knjižnicu u novoj školskoj zgradi te ju  istaknula kao dobar primjer poticanja čitanja kod učenika koji su tom prilikom dobili nove knjige za čitanje. U školi se čitanje potiče i kod učenika s teškoćama u razvoju koji imaju pomoćnice u nastavi kako bi lakše svladali obrazovne sadržaje. Veselo je bilo na satu nastave engleskog jezika koji je povezan s profesionalnom orijentacijom pa su učenici dobili zadatak obraditi temu škole, učenja, budućeg zanimanja i prijateljstva i povezati to s popularnom glazbom. Trebali su pronaći pjesme koje govore o spomenutim pojmovima, ispisati tekst pjesme i umetati riječi prema razumijevanju i kontekstu. Radionica Dinamika razreda u sklopu preventivnog programa imala je za cilj stvaranje boljeg razrednog ozračja i sprečavanje vršnjačkog nasilja, a vodile su je učiteljica i edukatorica iz udruge koju financira portugalsko ministarstvo obrazovanja. Kolegica knjižničarka održala je sat u 2. razredu gdje je učenicima naglas čitala slikovnicu o osjećajima nakon čega su učenici postavljali pitanja i razgovarali o pročitanome te nakon toga imali stvaralački rad – izrada srca u tehnici origami. U dječjem vrtiću organizirana je radionica poticanja čitanja i vježbanja joge pri čemu su sudjelovali i polaznici s teškoćama u razvoju te ih je radionica potaknula na slušanje priče i aktivno sudjelovanje u vježbi razvoja motorike uz priču. Knjižničarka je čitala priču o medvjediću koji je bio nemiran prije spavanja te je izvodio različite pokrete tijelom što je djeci bilo vrlo zanimljivo.
 
Porto

Iskustvo iz Slovenije

Boravak i opažanje rada školskog knjižničara u 2. osnovnoj školi u Slovenskoj Bistrici bilo je vrijedno iskustvo jer su uz školsku knjižničarku i učiteljicu razredne nastave iz OŠ Zlatar Bistrica u školi boravili i učenici uključeni u projekt. Oni su tijekom trodnevnog posjeta sudjelovali u kreativnim i edukativnim aktivnostima i radionicama. Prvoga dana upoznali su se u školskoj knjižnici sa slovenskim učenicima u aktivnostima ledolomcima, predstavili su u prezentacijama svoje škole i zemlje te same sebe opisujući svoje hobije, interese i dnevne navike, kao i knjige koje su pročitali i koje bi preporučili drugima. U obilasku Slovenske Bistrice upoznali su centar grada i posjetili Knjižnicu Josipa Vošnjaka, slovenskog političara i književnika s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Učenici su prošetali knjižnicom, upoznali se s fondom, a posebno im je bio zanimljiv knjigomat za vraćanje knjiga i knjižnica sjemenja gdje članovi knjižnice mogu posuditi sjeme biljaka, posaditi ga i kada biljke urode, vratiti sjeme u knjižnicu. Posebno su zanimljive i poticajne bile čitalačke aktivnosti u školskoj knjižnici koje su za učenike i učitelje iz Hrvatske pripremile školska knjižničarka i kolegice uključene u Erasmus tim škole. Učenici su surađivali u timovima, čitali i razvijali čitateljske vještine koristeći se djelima Romeo i Julija Williama Shakespearea i Tajni dnevnik Adriana Molea: 13¾ godina Sue Townsend. Prva knjiga poslužila je učenicima da na temelju pročitanog teksta izrade strip u digitalnom alatu Canva i da radnju smjeste u suvremeno doba, a dogodovštine Adriana Molea poslužile su učenicima kako bi osmislili vlastiti dnevnik i zapisivali svoje dojmove o posjeti Sloveniji i školi. Rezultate tih dviju aktivnosti predstavili su na engleskom jeziku dok su se sporazumijevali na hrvatskom i engleskom jeziku te tako učili i razvijali vokabular. Školska knjižnica vrlo je dobro opremljena i prostorno povezana s učionicom informatike što poboljšava suradnju između ta dva područja kao i mogućnost poticanja medijske i digitalne pismenosti. Čitateljski kutak u knjižnici opremljen je slikovnicama, knjigama za djecu i mlade, društvenim igrama, jastucima, šatorom i vrećama gdje učenici mogu čitati i boraviti u ugodnom okruženju. Knjižničarka provodi brojne projekte i aktivnosti poticanja čitanja kao i program Bralna značka motivirajući učenike da se uključe i razvijaju vještine čitanja, organizira izložbe i sajam knjiga u školi, uređuje čitateljske kutke i panoe, čime knjižnica postaje vidljivija. Kolegica se također redovito profesionalno razvija i usavršava na raznim stručnim skupovima, nabavlja građu za učenike i učitelje, provodi radionice te nastavne sate promičući pismenost i čitanje i slično. Za vrijeme boravka u školi, stekli smo dojam ugodnog radnog ozračja i suradnje, a kolege u nastavi koriste suvremene inovativne pristupe poučavanju u smislu izvođenja nastave izvan učionice, upotrebom digitalnih obrazovnih alata, istraživačkim i projektnim tipom nastave te aktivnim učenjem.
Slovenija
 
Suradnja dviju škola realizirana je i u aktivnosti upoznavanja hrvatskih i slovenskih dječjih književnika Ivane Brlić-Mažuranić i Josipa Vandota te njihovih djela za djecu i mlade. Učenici su istraživali o književnicima i njihovom radu, izrađivali plakate, snimali video-uratke, pisali sažetke, čitali njihova djela i izrađivali druge materijale: https://padlet.com/knjiznica_zlata/suradnja-osnovne-kole-zlatar-bistrica-i-2-osnovne-ole-sloven-63abf2uvgjzk. Dogovorena je daljnja suradnja školskih knjižničarki i knjižnica Osnovne škole Zlatar Bistrica i 2. osnovne šole Slovenska Bistrica jer se planiraju naredne aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta sljedeće školske godine. 

Sudjelovanje na aktivnosti opažanja nastave oblik je stručnog usavršavanja i nudi mogućnost za stjecanje novih vještina i znanja, a istovremeno nudi i mogućnost za razmjenu iskustva i dobre prakse među školskim knjižničarima s ciljem unaprjeđenja rada školske knjižnice. 

Snježana Kovačević, stručna suradnica, knjižničarska savjetnica 
knjiznica.zlatarbistrica@gmail.com
Osnovna škola Zlatar Bistrica