Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju – ZNAK

Ivana Matijević

Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju – ZNAK

Znanstvena komunikacija, pa tako i znanstveno izdavaštvo suočeno je s izazovima novih tehnologija i umjetne inteligencije te trendova otvorene znanosti koji, osim brojnih mogućnosti, donose i mnoge izazove. Časopisi u dijamantnom pristupu koje izdaju mahom mali nekomercijalni izdavači susreću se i s izazovima financiranja. Sve navedeno dovelo je do potrebe za udruživanjem uredništava i izdavača znanstvenih časopisa kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

Hrvatski znanstveni časopisi posljednjih su desetljeća ukorak pratili razvoj znanstvenog izdavaštva u svijetu. Jedan od razloga velikog broja domaćih znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu svakako je i nacionalni model financiranja kroz javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je bio na snazi do 2023. godine. Jedan od preduvjeta ovog modela bilo je i promicanje otvorenog pristupa, kvalitete uredničkog rada i recenzijskog postupka, međunarodne vidljivosti časopisa i drugo. Promjena načina financiranja tek će pokazati svoje posljedice na domaće znanstveno izdavaštvo u godinama koje slijede – bile one pozitivne ili negativne.

Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju (u nastavku Udruga ZNAK) osnovana je 18. 11. 2019. godine upravo na inicijativu članova uredništava i izdavača hrvatskih znanstvenih časopisa kao i istaknutih članova hrvatske akademske i znanstvene zajednice – znanstvenika, knjižničara i drugih zainteresiranih dionika. Prema navodu s mrežne stranice Udruge njen osnovni cilj jest napredak i promicanje znanstvene komunikacije, u prvom redu izdavačke djelatnosti domaćih znanstvenih i stručnih publikacija te publikacija za popularizaciju znanosti. Udruga ZNAK podržava i promiče načela otvorene znanosti, a osim toga ima i edukativnu i informativnu ulogu kroz izradu smjernica i preporuka, provođenje i organizaciju seminara, radionica i drugih aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja znanstvenog izdavaštva i znanstvene komunikacije u Hrvatskoj.

Prvi predsjednik Udruge bio je dr. sc. Vladimir Mrša, profesor emeritus na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutna predsjednica je Iva Grabarić Andonovski, urednica međunarodno priznatog časopisa Food Technology and Biotechnology, potpredsjednica Europskog udruženja znanstvenih urednika (EASE) te članica Savjeta Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

Udruga ZNAK surađuje s brojnim međunarodnim i nacionalnim institucijama i udruženjima, primjerice EASE-om, Direktorijem časopisa u otvorenom pristupu (DOAJ), Sherpa/Romeo-om, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK), Sveučilišnim računskim centrom (Srce), a također je pokrenula raspravu i provela anketu o modelu financiranja časopisa u Hrvatskoj te komunicirala s resornim ministarstvom i ostalim zainteresiranim dionicima. Od 2021. godine Udruga ZNAK ima svog predstavnika u Savjetu Hrčka. Također je, od svog osnutka, suorganizator Međunarodne konferencije o znanstvenoj komunikaciji u kontekstu otvorene znanosti PUBMET. Udruga ZNAK je u suradnji s NSK i timom Hrčka uspostavila suradnju na bržoj i jednostavnijoj zastupljenosti domaćih časopisa u međunarodnim citatnim bazama Web of Science Core Collection izdavača Clarivate i Scopus izdavača Elsevier.

U sklopu Udruge uspostavljene su radne skupine i to za izradu preporuka o višejezičnosti u znanstvenoj komunikaciji, za izradu preporuka za dobru uređivačku praksu i etička pitanja, pomoć uredništvima za pripremu radova u XML formatu, otvoreni pristup, autorsko pravo i licenciranje te izradu edukacijskih programa za autore znanstvenih radova. 

U razdoblju od 2019. do 2024. godine organizirane su brojne aktivnosti i edukacije, primjerice Scopus radionica za urednike časopisa, webinar u sklopu tjedna posvećenog recenzijskom postupku (predavači Jadranka Stojanovski i Mario Malički), radionica o izradi XML formata radova (predavač Marko Ban), OJS radionica za urednike časopisa koju je vodio tim Hrčka, radionica Kako napisati znanstveni rad koji će se svidjeti uredniku, recenzentu i čitatelju (predavači: Dado Čakalo i Vladimir Mrša), webinar Članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI (predavačice: Danijela Getliher, Silvana Šehić i  Lucija Martinić), radionica Izrada funkcionalne PDF datoteke (predavači: Jadranka Stojanovski i Marko Ban), sesija vezana uz anketu o evaluaciji preprinata i izdavačkim praksama hrvatskih časopisa, Web of Science webinari, sesija o recenzijskom postupku i njegovom utjecaj na kvalitetu časopisa u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Scopus Only Day radionica u organizaciji Udruge ZNAK, NSK i tvrtke Elsevier u sklopu koje su održane i individualne konzultacije s 20 urednika hrvatskih časopisa, webinar Autorsko pravo i otvorene licence u časopisima u otvorenom pristupu (predavačica: Iva Melinščak Zlodi), radionica Transparency and Best Practices in Scholarly Publishing: What can we learn from COPE cases? u organizaciji Sveučilišta u Splitu u suradnji s međunarodnom udrugom za odgovorno izdavaštvo (COPE) i udrugom ZNAK, webinar Važnost uporabe identifikatora i njihov utjecaj na vidljivost i citiranost znanstvenih radova (predavačice: Ivana Matijević i Anja Majstorović).

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama ZNAK-a: https://www.znak.hr, koje su poslužile pri izradi ovog izvještaja.

*u vrijeme nastajanja ovog članka, preminuo je prof. emeritus Vladimir Mrša, prvi predsjednik Udruge ZNAK te je u njegovu čast napisan ovaj prilog

Ivana Matijević
imatijevic@nsk.hr
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu