Inovativni projekt podučavanja stranog jezika u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split

Marija Gabrijela Perić
Maja Stazić
Marko Silov

Inovativni projekt podučavanja stranog jezika u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split

S obzirom na to da je Split turistički grad, u ponudu inkluzivnih usluga za osobe starije dobi odlučili smo u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (GKMM) Split, u sklopu Erasmus+ akreditacije, uvrstiti tečaj početnog konverzacijskog engleskog jezika za osobe starije od 50 godina koje do sada nisu imale priliku formalno učiti engleski jezik. Ciljevi projekta jesu promicanje važnosti cjeloživotnog obrazovanja i kontinuiranog razvoja jezičnih kompetencija kod starijih osoba, kako bi se potaknulo njihovo intelektualno i osobno napredovanje, te uključivanje starije populacije u suvremeno društvo pružanjem prilike za učenje jezika, što im omogućuje bolje snalaženje i komunikaciju u različitim situacijama.

Projekt je strukturiran u tri faze. U prvoj je fazi troje djelatnika GKMM-a sudjelovalo na Erasmus+ mobilnosti u Amsterdamu, gdje su prošli intenzivan 30-satni tečaj The Best Digital Tools for Language Teachers. Ovaj tečaj omogućio im je stjecanje vještina integriranja edukativnih aplikacija i digitalnih alata u podučavanje stranog jezika.

Nakon povratka, djelatnici GKMM-a Marija Gabrijela Perić, Maja Stazić i Marko Silov osmislili su i proveli tromjesečni početni tečaj konverzacijskog engleskog jezika za osobe starije od 50 godina. Tečaj je bio organiziran u manjim grupama i trajao je od početka veljače do kraja travnja 2024. godine.

Sadržaj tečaja koncipiran je tako da polaznike pripremi na svakodnevne životne situacije u kojima će im zatrebati engleski jezik, kao što su: komunikacija sa stranim gostima, davanje osnovnih informacija, uputa i smjernica o mjestima u gradu, opisivanje prostora oko sebe, snalaženje na aerodromu ili naručivanje u restoranu. S obzirom na to da su bili vremenski ograničeni, fokus je bio na konverzacijskom, a ne gramatičkom aspektu podučavanja jezika. Svaka lekcija osmišljena je bez oslanjanja na udžbenik. Bazirana je na produkcijskom cilju svakog sata (na onome što će polaznik moći izraziti na engleskom jeziku do kraja sata, npr. naručiti hranu u restoranu ili opisati što nosi na sebi). Sve materijale, kao što su priprema za sat, prezentacija, radni listići te dodatni digitalni sadržaji, knjižničari su također sami kreirali. Od digitalnih alata u svrhu podučavanja primijenili su alate čije su korištenje savladali na tečaju u Amsterdamu: Jamboard, Wordwall, Interacty, Canva, Kahoot, ChatGPT i sl., kako bi se osiguralo dinamično i interaktivno iskustvo učenja. U tu svrhu nabavljena je i interaktivna ploča koja je uvelike olakšala prijenos informacija. Korištenjem interaktivne ploče djelatnici su mogli vizualizirati kompleksne koncepte na jasan i privlačan način.
Polaznicima se jako svidio taj nekonvencionalan pristup učenju jer je naglasak bio na osposobljavanju polaznika na prijenos poruke, a ne na gramatičkoj točnosti. Nakon tri mjeseca interaktivnih radionica te završne evaluacije utvrđeni su značajni napreci kod polaznika. Svladali su osnove engleskog jezika na osnovu čega su im dodijeljene diplome kao priznanje za njihov trud i angažman. 

Realizacija treće faze projekta slijedi u svibnju, a obuhvatit će mobilnost polaznika tečaja u inozemstvo (Antwerpen, Belgija). Ova faza predstavlja korak dalje u jačanju njihovih jezičnih vještina i samopouzdanja u komunikaciji na engleskom jeziku, istovremeno pružajući im priliku za interakciju s drugom kulturom i okruženjem.

Ovaj inovativni projekt podučavanja stranog jezika za starije osobe ne samo da promiče važnost cjeloživotnog obrazovanja i kontinuiranog razvoja jezičnih kompetencija, već pruža i konkretnu podršku starijoj populaciji u uključivanju u suvremeno društvo kroz jezično obrazovanje.

Marija Gabrijela Perić, mag. bibl., mag. educ. philol. angl.
mgperic@gkmm.hr

Maja Stazić, mag. bibl.
mstazic@gkmm.hr

Marko Silov, mag. inf.
msilov@gkmm.hr

Gradska knjižnica Marka Marulića Split