Inkluzivno međugeneracijsko učenje u Čitaonici i Galeriji VN

Gordana Kolanović Roško

Inkluzivno međugeneracijsko učenje u Čitaonici i Galeriji VN

Tradicionalna uloga posrednika između informacije i korisnika uglavnom je prevladana u suvremenim informacijskim ustanovama kao što su knjižnice i čitaonice. Knjižnice više nisu samo mjesta za posudbu knjiga i čitanje, već su postale središta inkluzivnih programa i projekata koji promiču društvenu uključenost i međugeneracijsku suradnju. Tijekom posljednjih nekoliko godina, razni programi u Hrvatskoj, poput projekta 65 plus u Knjižnicama grada Zagreba, pokazali su kako knjižnice mogu biti važan dio pomagačkih djelatnosti. Projekt 65 plus ne samo da omogućuje obrazovanje i kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za starije osobe, već i promovira važnost cjeloživotnog obrazovanja i društvene uključenosti.

U sklopu 65 plus u rujnu i listopadu 2023. godine održan je projekt Ti si na potezu (radnog naziva Šah i tehnologija – međugeneracijski susreti), idejna koncepcija autorica Olge Majcen Linn i Gordane Kolanović Roško. Ovaj projekt izveden je u suradnji Čitaonice i Galerije VN s Odjelom za djecu i mladež knjižnice VN te Zagrebačkim šahovskim savezom (ZŠS). Izvoditelji programa bili su Krešimir Podravec (tajnik ZŠS-a), Barbara Balenović (Odjel za djecu i mladež knjižnice VN), Mišo Vojnović (Čitaonica i Galerija VN) i Gordana Kolanović Roško (Čitaonica i Galerija VN). Nakon javnog poziva djeci i starijim osobama da sudjeluju u razmjeni znanja, grupe starijih osoba i djece provele su osam termina u razmjeni vještina. Starije osobe podučavale su djecu igranju šaha a djeca su podučavala starije osobe korištenju aplikacija na mobitelima. Kroz program je ukupno prošlo 55 sudionika, a na kraju je upriličen i turnir u šahu s hrvatskim velemajstorom Robertom Zelčićem.

Ti si na potezu
 
Projekt je prvenstveno bio osmišljen kao odgovor na potrebu starijih osoba za povećanjem digitalne pismenosti, ali i na rješavanje rastućeg problema izoliranosti i usamljenosti osoba treće životne dobi. Nakon analize evaluacijskih upitnika (21 ispitanik), rezultati istraživanja pokazali su visoko zadovoljstvo sudionika, kako u pogledu vlastitog angažmana, tako i u prijenosu vještina i znanja. Starije osobe su s entuzijazmom prihvatile priliku za sudjelovanje, stekli su novo samopouzdanje u korištenju tehnologije i osjetili svježinu u svojoj svakodnevici. Djeca su, s druge strane, pokazala veliko zadovoljstvo zbog aktivnog podučavanja i osobnog doprinosa zajednici te razvoja komunikacijskih vještina. Osim što je pružio korisne vještine starijim osobama, omogućivši im da se upoznaju s novim tehnologijama i pritom se druže u ugodnom okruženju Čitaonice i Galerije VN, vjerujemo kako je provođenje projekta pomoglo pri osnaživanju djece te potaknulo empatiju prema starijim osobama što bi u konačnici trebalo dovesti do boljeg razumijevanja zajednice za potrebe osoba treće životne dobi. Provedba projekta pokazala je kako inkluzivna međugeneracijska suradnja može biti uspješno ostvarena kroz zajedničke aktivnosti koje se odigravaju u prostoru informacijsko-komunikacijskih ustanova poput knjižnica.

Knjižnice kroz ovakve projekte dokazuju svoju važnost kao javni prostori za razvijanje inkluzivne međugeneracijske komunikacije, omogućujući aktivno sudjelovanje u zajednici za sve dobne skupine. Projekt je pokazao da, uz prikladnu motivaciju i podršku, osobe treće životne dobi mogu biti uspješno integrirane u radne procese i društvene aktivnosti, što dodatno potvrđuje njihovu vrijednost u zajednici. Istovremeno, mlađe generacije kroz ovakve projekte stječu važne životne vještine i osjećaj odgovornosti prema društvu. Poticanjem suradnje među generacijama projekt je pridonio razvoju šire društvene zajednice, unaprjeđenju kvalitete života u zajednici jačanjem procesa socijalne kohezije i promociji aktivnog sudjelovanja svih dobnih skupina u društvenim procesima.

Čaj i aplikacije
 
Kao rezultat pozitivnih povratnih informacija i potrebe za daljnjim sudjelovanjem u programima edukacije u Čitaonici i Galeriji VN, u travnju 2024. godine, započeo je novi program pod nazivom Čaj i aplikacije: međugeneracijsko učenje u kojem mlade volonterke i volonteri te djelatnici Čitaonice i Galerije VN nastavljaju educirati starije osobe korištenju aplikacija na mobitelima.

 
                                                                                           
Gordana Kolanović Roško
gordana.kolanovic.rosko@kgz.hr

Čitaonica i Galerija VN, Knjižnice grada Zagreba