Povratak na detalje članka Selthofer, Josipa. Grafi čki dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022. Preuzmi datoteku preuzeti PDF