Selthofer, Josipa. Grafi čki dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022.

Main Article Content

Ines Hocenski

Article Details

Kako citirati
Hocenski, I. (2023). Selthofer, Josipa. Grafi čki dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 416–418. Preuzeto od https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/1035
Rubrika
Prikazi