Impresum i ostale preliminarne strane sadrže podatke na hrvatskom i engleskom jeziku.

Među važnim podacima su: UDK za cijeli broj, ISSN za tiskanu i ISSN za mrežnu inačicu, naslov časopisa, godište, broj, mjesto izdavanja, naziv izdavača i njegovu adresu, godinu izdavanja, ime i prezime odgovorne osobe, popis baza koje indeksiraju Vjesnik bibliotekara Hrvatske, ime i prezime članova uredništva, ime i prezime glavnog i odgovornog urednika, ime prezime i ustanovu članova međunarodnog uredničkog savjeta, ime i prezime lektora, ime i prezime lektora za engleski jezik, ime i prezime osobe koja je dodijelila UDK oznake i izradila kazalo, podatak o oblikovanju i tiskanju, podatak o uredniku elektroničkog izdanja te podatak o faksimilu na omotu.

U kolofonu se donose sljedeći podaci: adresa uredništva i uprave Društva, informacija o tome da se rukopisi ne vraćaju te podatak o tome da Uredništvo ne odgovara za stručna mišljenja i podatke iznesene u pojedinim prilozima.

Svaki je članak opremljen sljedećim podacima: naslovom na hrvatskom i engleskom jeziku, imenom i prezimenom autora, autorovim ORCID-om ako ga ima, nazivom i sjedištem ustanove u kojoj je autor zaposlen, adresom elektroničke pošte, oznakom UDK, kategorijom članka, DOI oznakom za članak, datumom primitka rukopisa i datumom prihvaćanja članka za objavljivanje. Uz sažetke na hrvatskom i kojem od svjetskih jezika (najčešće engleskom), navode se i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku. Pri dnu naslovne stranice svakog članka nalazi se naslov časopisa, brojčani podaci o tekućem sveščiću, ISSN te podatak o autorskom pravu.