Informacije za knjižničare

Potičemo knjižničare u knjižnicama znanstveno-istraživačkih institucija da uvrste ovaj časopis u svoje evidencije elektroničkih časopisa. Isto tako, vrijedi istaknuti da pomoću sustava za izdavanje časopisa temeljenog na otvorenom kodu, knjižnice jednostavno mogu istraživačima u matičnoj ustanovi pružiti platformu za uređivanje i izdavanje vlastitih časopisa (pogledajte Open Journal Systems).