Prispjele znanstvene odnosno stručne radove Uredništvo šalje u postupak dvostruke slijepe recenzije na ocjenu i predlaganje kategorije rada. Recenzenti trebaju radove pažljivo pročitati i navesti prijedloge za prihvaćanje, prihvaćanje uz neznatne izmjene, doradu teksta ako to smatraju potrebnim ili predlažu da se rad ne prihvati. Recenzenti koriste akademsku razinu obraćanja autoru što podrazumijeva izbjegavanje vrijeđanja i omalovažavanja. Recenzenti slijede obrazac u kojemu se preporučuje kako strukturirati tekst recenzije. U slučaju da smatraju rad nedovoljno kvalitetnim za objavu, svoje mišljenje trebaju temeljito argumentirati. 


Postupak recenzije je anoniman, a recenzenti komuniciraju s autorima preko Uredništva. Ako recenzent predloži izmjene, dopune i slično, kopije recenzije šalju se autoru na usvajanje. U slučaju da autori žele da njihovi osobni podaci budu vidljivi, časopis će to podržati. U tom je slučaju Uredništvu potrebno ostaviti poruku s naznakom da se autor odriče anonimnosti te je potrebno da autor ostavi svoje ime i prezime u prilogu. 


Recenzent recenziju treba poslati časopisu u roku od tri tjedna od primitka rada. U slučaju da nije u mogućnosti prihvatiti recenziranje predloženog rada, recenzent je dužano tome obavijestiti Uredništvo u roku od tjedan dana po primitku upita za recenziranje. Recenzent može zatražiti da mu se rad pošalje na pregled nakon što je autor popravio/doradio svoj rad. U tom slučaju, recenzent revidirani rad treba pregledati u roku od tjedan dana od primitka rada. U slučaju da to ne učini, Uredništvo će smatrati da je recenzent zadovoljan s učinjenim izmjenama. 


Rad se autorima može vratiti na doradu najviše dva puta. Nakon toga Uredništvo donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada. 


Recenzenti moraju voditi računa o osiguravanju anonimnosti postupka recenzije (npr. ukloniti osobne podatke iz dokumenta kako se u komentarima recenziranog teksta ne bi otkrio njihov identitet). Taj postupak vrijedi osim u slučajevima kada recenzenti podupiru sustav otvorene recenzije koji je opisan gore.