Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje prepuštaju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom i elektroničkom obliku. Čitatelji mogu radove čitati, preuzeti, raspačavati, umnožavati i koristiti u prezentacijama u nekomercijalne svrhe, uz navođenje izvora.

Creative Commons licenca Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

Objava: 

Autori odobravaju objavljivanje svojih radova u tiskanoj i elektroničkoj inačici časopisa koja će biti otvoreno dostupna na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva i Hrčka.

Autorima se ne naplaćuje objava radova u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Radovi objavljeni u Vjesniku bibliotekara Hrvatske se ne honoriraju.