Vjesnik bibliotekara Hrvatske časopis je koji neprekidno izlazi od 1950. Do 2018. Izlazio je u četiri broja, a poslije 2018. u dva broja godišnje. Od 2022. časopis izlazi triput godišnje. Od 9. ožujka 2004. izlazi i u mrežnoj inačici na mrežnom mjestu samog časopisa i u Hrčku.

Od samog početka koncepcija časopisa zasnivala se na objavljivanju stručnih i znanstvenih radova iz područja knjižničarstva, kasnije i informacijskih znanosti te vijesti i izvještaja o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva i priloga iz relevantnog područja zakonodavstva.

Svi prijavljeni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. Kategoriju rada (izvorni znanstveni rad, pregledni rad, prethodno priopćenje, stručni rad, itd.) predlaže recenzent, a konačnu odluku donosi glavni urednik.

Tijekom vremena, uvodile su se i novine u sadržajno-formalnom izgledu časopisa. Uz sadržajno raznolike brojeve, objavljuju se i brojevi koje uređuju gosti urednici, a koji pružaju čitatelju aktualan i cjelovit pregled nekog područja, zajamčen kompetencijom gosta-urednika. Teme planiranih brojeva objavljuju se na mrežnom mjestu Hrvatskog knjižničarskog društva (www.hkdrustvo.hr), čime se otvara mogućnost svim zainteresiranim autorima da sudjeluju prijavom svojih radova vezano uz najavljenu temu.

Zahvaljujući sadržajnoj zanimljivosti, standardiziranoj opremljenosti i ažurnosti izlaženja, Vjesnik bibliotekara Hrvatske spada u kategoriju priznatih časopisa u knjižnično-informacijskom području.