Časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske omogućuje otvoreni pristup radovima neposredno nakon njihove objave. Časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem da javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.  

Ne naplaćuju se nikakvi troškovi autorima prije ili poslije objave radova te nikakvi troškovi čitateljima za preuzimanje radova. Navedeno je omogućeno zahvaljujući financijskoj potpori Hrvatskoga knjižničarskog društva, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, sponzorima te naporima Uredničkog odbora i kontinuiranoj potpori kolega recenzenata.

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti u bilo koju svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Prava na korištenje radova definirana su licencom Creative Commons CC BY-NC 4.0. Korisnici radove smiju besplatno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, prerađivati ili koristiti ih na druge zakonite načine, uz ispravno navođenje izvornika i u nekomercijalnu svrhu uporabe.

Informacije o pretplati i posebnim dopuštenjima dobivaju od Hrvatskog knjižničarskog društva (hkd@hkdrustvo.hr).

Časopis zagovara zelenu politiku samoarhiviranja definiranu i kategoriziranu sukladno SHERPA / RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving prema kojoj autori mogu pohranjivati nerecenziranu, recenziranu i izdavačku inačicu rada.

Radove objavljene u Vjesniku bibliotekara Hrvatske dopušteno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz navođenje podataka o časopisu i inačici rada, a za objavljene radove potrebno je navesti i DOI.