Informacije za autore

Jeste li zainteresirani za ustupanje vlastitog priloga ovome časopisu? Preporučujemo da pregledate stranicu  O časopisu unutar koje se donose informacije o izdavačkoj politici časopisa, sadržaju pojedinih rubrika, kao i Smjernice za autore. Autori se moraju registrirati prije no što odluče prijaviti svoj prilog, ili ako su već registrirani kao korisnici, jednostavno se prijave i započnu s procesom prijave priloga u 5 koraka.